OTWARTY KATALOG MOŻLIWOŚCI (MZ) – rekrutacja

Od 15 kwietnia 2019 r. ruszyła rekrutacja do projektu (charakter ciągły do wyczerpania miejsc) – prowadzona nie krócej niż do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Rekrutacja uczestników projektu składała się z III etapów:

  1. Formalna ocena zgłoszeń i utworzenie potencjalnej listy uczestników
  2. Rozmowa, podczas której oceniana będzie:
  1. potrzeba udziału w projekcie (1-6 pkt.)
  2. chęć nabycia nowych kwalifikacji (1-6 pkt.)
  3. wykształcenie (1-5 pkt.)
  4. predyspozycje (1-6 pkt.)
  5. Lista rankingowa osób z najwyższą liczbą punktów

Informacje dotyczące wymagań wstępnych dla kandydatów, przebiegu procesu rekrutacyjnego oraz zasad realizacji projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji

Stan na dzień 29.05.2019

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu (Kobiety)

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu ( Mężczyźni)

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu (Kobiety)

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu ( Mężczyźni)

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel