Projekty unijne

Europejski Fundusz Społeczny 2014 – 2020 – bezpłatne szkolenia unijne

Celem funduszu jest przede wszystkim walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na ten cel mają za zadanie zwiększyć możliwość zatrudnienia i kształcenia obywateli. Jego zasoby finansowe inwestuje pomoc dla różnych regionów, województw, grup społecznych.  Ze środków mogą skorzystać szczególnie ci, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy. M.in. są to  osoby zagrożonych ubóstwem, długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia oraz młode wchodzące dopiero na rynek pracy. Realizowane wsparci, w tym szkolenia unijne, jest co do zasady darmowe dla uczestników.

Skorzystaj z ofert bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach funduszy unijnych w województwie w którym uczysz się, pracujesz lub zamieszkujesz. Dowiedz się o możliwościach odbycia szkolenia, stażu, uzyskania pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia lub wsparcia przy otwieraniu własnej działalności gospodarczej.

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel