OTWARTY KATALOG MOŻLIWOŚCI (MZ) – harmonogram

Harmonogram Identyfikacji potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym

Miejsce spotkania: 26-600 Radom ul. Żeromskiego 94 lok.201

Czas trwania: 8.00-20.00 (2 godziny/osoba)

  • 03.06.2019
  • 04.06.2019
  • 05.06.2019
  • 06.06.2019
  • 07.06.2019
  • 08.06.2019

Czas trwania: 8.00-14.00

  • 09.06.2019 (2 godziny/osoba)

Harmonogram zajęć dla szkolenia zawodowego„Pracownik administracyjno-biurowy z elementami obsługi komputera”

aktualny do dnia 2 lipca 2019 r:

Data Godzina Liczba godzin
13.06.2019 700 – 1545 8
14.06.2019 700 – 1545 8
15.06.2019 700 – 1545 8
17.06.2019 700 – 1545 8
18.06.2019 700 – 1545 8
19.06.2019 700 – 1545 8
21.06.2019 700 – 1545 8
22.06.2019 700 – 1545 8
24.06.2019 700 – 1545 8
25.06.2019 700 – 1545 8
26.06.2019 700 – 1545 8
27.06.2019 700 – 1545 8
29.06.2019 700 – 1545 8
01.07.2019 700 – 1545 8
02.07.2019 700 – 1545 8
03.07.2019 700 – 1545 8
04.07.2019 700 – 1545 8
05.07.2019 700 – 1545 8
06.07.2019 700 – 1545 8
08.07.2019 700 – 1545 8

Miejsce realizacji: Iłża, ul. Garbarska 10 A

aktualny od dnia 2 lipca 2019:

Data Godzina Liczba godzin
13.06.2019 700 – 1545 8
14.06.2019 700 – 1545 8
15.06.2019 700 – 1545 8
17.06.2019 700 – 1545 8
18.06.2019 700 – 1545 8
19.06.2019 700 – 1545 8
21.06.2019 700 – 1545 8
22.06.2019 700 – 1545 8
24.06.2019 700 – 1545 8
25.06.2019 700 – 1545 8
26.06.2019 700 – 1545 8
27.06.2019 700 – 1545 8
28.06.2019 700 – 1545 8
29.06.2019 700 – 1545 8
01.07.2019 700 – 1545 8
02.07.2019 1400--2145 7
03.07.2019 1400--2145 7
04.07.2019 1400--2145 7
05.07.2019 1400--2145 7
06.07.2019 1400--2045 6
08.07.2019 1400--2045 6

Miejsce realizacji: Iłża, ul. Garbarska 10 A