OTWARTY KATALOG MOŻLIWOŚCI (MZ) – harmonogram

Harmonogram Identyfikacji potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym

Miejsce spotkania: 26-600 Radom ul. Żeromskiego 94 lok.201

Czas trwania: 8.00-20.00 (2 godziny/osoba)

 • 03.06.2019
 • 04.06.2019
 • 05.06.2019
 • 06.06.2019
 • 07.06.2019
 • 08.06.2019

Czas trwania: 8.00-14.00

 • 09.06.2019 (2 godziny/osoba)

Harmonogram zajęć dla szkolenia zawodowego„Pracownik administracyjno-biurowy z elementami obsługi komputera”

aktualny do dnia 2 lipca 2019 r:

Data Godzina Liczba godzin
13.06.2019 700 – 1545 8
14.06.2019 700 – 1545 8
15.06.2019 700 – 1545 8
17.06.2019 700 – 1545 8
18.06.2019 700 – 1545 8
19.06.2019 700 – 1545 8
21.06.2019 700 – 1545 8
22.06.2019 700 – 1545 8
24.06.2019 700 – 1545 8
25.06.2019 700 – 1545 8
26.06.2019 700 – 1545 8
27.06.2019 700 – 1545 8
29.06.2019 700 – 1545 8
01.07.2019 700 – 1545 8
02.07.2019 700 – 1545 8
03.07.2019 700 – 1545 8
04.07.2019 700 – 1545 8
05.07.2019 700 – 1545 8
06.07.2019 700 – 1545 8
08.07.2019 700 – 1545 8

Miejsce realizacji: Iłża, ul. Garbarska 10 A

aktualny od dnia 2 lipca 2019:

Data Godzina Liczba godzin
13.06.2019 700 – 1545 8
14.06.2019 700 – 1545 8
15.06.2019 700 – 1545 8
17.06.2019 700 – 1545 8
18.06.2019 700 – 1545 8
19.06.2019 700 – 1545 8
21.06.2019 700 – 1545 8
22.06.2019 700 – 1545 8
24.06.2019 700 – 1545 8
25.06.2019 700 – 1545 8
26.06.2019 700 – 1545 8
27.06.2019 700 – 1545 8
28.06.2019 700 – 1545 8
29.06.2019 700 – 1545 8
01.07.2019 700 – 1545 8
02.07.2019 1400--2145 7
03.07.2019 1400--2145 7
04.07.2019 1400--2145 7
05.07.2019 1400--2145 7
06.07.2019 1400--2045 6
08.07.2019 1400--2045 6

Miejsce realizacji: Iłża, ul. Garbarska 10 A

Harmonogram Identyfikacji potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym (grupa II)

Miejsce spotkania: 26-600 Radom ul. Żeromskiego 94 lok.201

Czas trwania: 9.00-19.00 (2 godziny/osoba)

 • 23.09.2019
 • 25.09.2019
 • 26.09.2019
 • 27.09.2019
 • 30.09.2019

Czas trwania: 9.00-17.00

 • 23.09.2019 (2 godziny/osoba)

Czas trwania: 11.00-19.00

 • 28.09.2019 (2 godziny/osoba)

Czas trwania:9.00-15.00

 • 1.10.2019 (2 godziny/osoba)

Harmonogram zajęć dla szkolenia zawodowego„Pracownik administracyjno-biurowy z elementami obsługi komputera” (grupa II)

Data Godzina Liczba godzin
14.10.2019 1000 – 1630 8
15.10.2019 1500– 2030 7
16.10.2019 1500– 2030 7
18.10.2019 1000 – 1630 8
19.10.2019 1000 – 1715 9
22.10.2019 1300– 1915 8
23.10.2019 1300– 1915 8
24.10.2019 1300– 1915 8
25.10.2019 1000 – 1630 8
26.10.2019 1000 – 1715 9
29.10.2019 1300– 1915 8
30.10.2019 1300– 1915 8
31.10.2019 1300– 1915 8
05.11.2019 1300– 1915 8
06.11.2019 1300– 1915 8
07.11.2019 1300– 1915 8
08.11.2019 1000 – 1630 8
13.11.2019 1300– 1915 8
14.11.2019 1300– 1915 8
15.11.2019 1000 – 1630 8

Miejsce realizacji: Radom, ul. Żeromskiego 94 pok. 201

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel