OTWARTY KATALOG MOŻLIWOŚCI (MZ) – aktualności

  1. Z dniem 15 kwietnia 2019 r. ruszyła rekrutacja do projektu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w biurze projektu:

ul. Żeromskiego 94 pok. 206

26-600 Radom

2. Z dniem 3 czerwca 2019 rozpoczynamy realizację pierwszej formy wsparcia grupy I: Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym

Miejsce spotkania: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 94 lok.201

3. Z dniem 13 czerwca 2019 rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami obsługi komputera” (grupa I)

Miejsce realizacji: Iłża, ul. Garbarska 10 A

4. Z dniem 2 lipca 2019 następuje zmiana harmonogramu realizacji szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami obsługi komputera

5. Z dniem 3 września 2019 rozpoczynamy realizację pierwszej formy wsparcia dla grupy II: Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym

Miejsce spotkania: 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 94 lok.201

6. Z dniem 14 października 2019 rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami obsługi komputera” grupa II

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA

Europejski Fundusz Społeczny

Relizator | Menu | Panel